Vacatures

De Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg heeft als doel onderwijs te verzorgen aan leerlingen die speciale zorg nodig hebben en die niet binnen de reguliere voorzieningen terecht kunnen. Onder het bestuur vallen 5 scholen voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs, 1 school voor Praktijkonderwijs, het InterdisciplinairTeam, de Ambulante Dienst en TECA. De stichting telt ongeveer 1200 leerlingen, 370 medewerkers.

VSO De Velddijk geeft onderwijs aan 300 jongeren van 12 tot 20 jaar met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Een groot deel van de jongeren kent specifieke ASS- problematiek.
Vanuit een integrale aanpak wordt gezocht naar duurzame oplossingen die de jongeren toekomstperspectief bieden, waarbij autonomie en welbevinden speerpunten zijn.
De school kent 3 uitstroom-profielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. De Velddijk maakt een stormachtige groei door en werkt aan een nieuw onderwijsconcept. Dit zal resulteren in een nieuw te bouwen school. De school wordt gekenmerkt door innovatie en verandering.

VSO De Velddijk participeert in

  1. Regionaal Expertisecentrum Noord- en Midden Limburg REC- diRECt
  2. SWV VO/SVO 51.1

Klik op de link voor de actuele vacatures.

vacature administratief medewerker september 2014