Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad zoekt ambtelijk secretaris

Elke school/dienst van SSONML beschikt over een Medezeggenschapsraad. Vanuit deze medezeggenschapsraden zijn personeelsleden en ouders vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).